Roser

  • Der arbejdes i 2015 med etablering af Rosenhave nær Mariager Centrum. ELRO fonden har bevilliget 485.000 kr. til projektet.
  • Der arbejdes med etablering af et rosenlaug. 
  • Interesserede er meget velkomne til at kontakte Cittaslow. Både med ideer og en hjælpende hånd.
  • Se efter kontaktoplysninger her på siden.

Etablering af Rosenhave i Mariager.

Siden ca. 1912 er Mariager kendt som Rosernes By, og hvis man googler navnet ”Rosernes By” toner Mariager straks frem, og derved er der et klart signal om Mariagers status.

Begrebet Rosernes By knyttes stærkt til den årlige byfest, som kaldes ”Børnefesten”, og som er afholdt hvert år gennem de seneste godt 120 år, med undtagelse af besættelsesåret 1944.

Siden 1939 knyttedes begrebet som Rosernes By til den årlige børnefest, idet højdepunktet netop blev, og stadig er, kåring af årets ”Rosendronning”.

I forbindelse med Børnefesten er der optog gennem byen, og ”Rosendronningen” er forrest i optoget, siddende i den hestetrukne ”guldkaret”, der er pyntet med i alt ca. 10.000 roser.

Kåring af årets Rosendronning overværes af mange mennesker, og den nyudnævnte ”Rosendronning” køres hjem i kareten.

I forbindelse med den seneste kommunalreform blev flere rosenbede slettet og erstattet med stauder, til stor fortrydelse for byens borgere. Det medførte, at der igen blev plantet roser, men ikke helt i samme mængde, idet enkelte rosenbede nedlagdes.

I 2013 blev Mariager, via Mariagerfjord Kommune, certificeret i den verdensomspændende sammenslutning CittaSlow.

Som CittaSlow by forpligtes Mariager at følge de internationale regler og krav, hvilket bl.a. omfatter miljø, herunder bygningsvedligeholdelse, rekreative områder, og i det hele taget sørge for ”det gode liv” og trivsel.

Det har længe været ønsket, at Mariager, for at styrke begrebet Rosernes By, får sin Rosenhave, også set i lyset af, at byernes individuelle mangfoldighed, til styrkelse af det samlede indtryk af Mariagerfjord Kommune, netop i disse år har tiltrækningskraft på både tilflytning og på turisme.