Vandaktiviteter

Handler om i endnu højere grad end i dag, at realisere de vandbaserede naturværdier i Mariager Fjord til aktiviteter til gavn for byens borgere og turister, unge og ældre, organiserede og ikke organiserede.

Dette kan ske ved at udnytte sammenhængskraften mellem forskellige igangværende og nye aktiviteter i et samarbejde mellem eksisterende foreninger og nye initiativtagere og interessenter. Et af aspekterne i at udnytte sammenhængskraften er at skabe en fælles placering for en del af disse aktiviteter.

Kontaktpersoner: