Den 9. marts 2013 blev Mariager certificeret som Danmarks 2. Cittaslowby. Forud var en flerårig involverende proces. Baggrunden for byens og områdets ønske om at opnå certificering, blev formuleret i et lille eventyr:

"Et lille eventyr om verdens vidunderligste lille by…"

Formålet var og er:

-at fremme byudviklingen, "det gode liv" samt den lokale erhvervsudvikling og produktion. Og dermed skabe grobund for øget bosætning, flere arbejdspladser, mere turisme og større opmærksomhed. 

Handlinger:

 • Vi understøtter byens eksisterende kultur og de eksisterende aktiviteter og traditioner.
 • Vi køber lokalt og spiser lokalt producerede og dyrkede fødevarer. 
 • Vi beskytter og bevarer byens miljø, byens grønne områder og holder den pæn og ren.
 • Vi samarbejd med hinanden for byens bedste. 
 • Vi hjælper og støtter byens foreninger og frivillige, så vi sammen kan skabes en by med mere liv og engagement. 
 • Vi tager os god tid, til det vi holder af – SLOW er bare bedre!   

 

               9. marts 2013

HAR ARBEJDET MED BYUDVIKLING GJORT EN FORSKEL?

Med alle forbehold og en stor anerkendelse af, at en byudvikling skabes af mange hoveder, hænder og udefrakommende faktorer, - vil vi alligevel forsøge at lave en status med udgangspunkt i det, der var visionen i 2013. 

Herunder har vi tilladt at samle lidt af det, vi måske kan se som et lille "sneglespor"...

 • Rosenhave
 • Sandstrand
 • Skiltning og kort
 • Stier, vandreruter og Wayfindeng app
 • Bryllupssal
 • Aftensang
 • Guidekorps
 • Trolden Ivan
 • Skulpturprojektet "Godtfolk"

 

Visionen i 2013

Cittaslow er  et værdibrand, og målene med at vælge Cittaslow som varemærke er:

 • Øget antal turister, øget flerdagsturisme, flere overnatninger.
 • Øget omsætning i detailhandel, lokale produkter og varer
 • Øget tilflytning

Planstrategi og Hovedstruktur for Mariagerfjord Kommuneplan 2021

 

CITTASLOW ER BYUDVIKLING

 

Mariager 

Mariager er vokset frem omkring klosteret, og byens mange historiske træk er stadig meget fremtrædende i bybilledet. Byen rummer mange interesser, fællesskaber og ressourcestærke borgere. 
Mariager skal udvikles som rammen om det gode liv. Mariagers stedbundne kvaliteter er grundlaget for at den er udpeget som Cittaslow-by. Det er oplagt at videreudvikle grundidéen om Cittaslow som en fælles ramme om den sociale såvel som fysiske sammenhængskraft i Mariager. Også som en invitation til et øget samarbejde mellem byens stærke fællesskaber.

Kilde: Mariagerfjordstrategi 2020 som beskriver Byrådets visioner og mål for den fysiske planlægning i Mariagerfjord Kommune i planperioden 2021-2033

Under afsnittet erhvervsudvikling i Mariager fjord, står der:

CITTASLOW ER TURISME

Mariager Fjord

Fjordens historie-, kultur- og naturoplevelser tiltrækker turister og giver kommunens borgere unikke oplevelser. Attraktioner og aktiviteter er placeret som punkter langs fjorden. Det er blandt andet golfbaner og unikke kulturmiljøer som for eksempel industriområdet ved Dania. Tre af kommunens største byer er beliggende langs fjorden. Byerne spiller en central rolle som leverandører af handel, service og oplevelser. Udpegning af Mariager som Cittaslow, påvirker områdets mulighed for at tiltrække især endagsturister.

Kilde: Mariagerfjordstrategi 2020 som beskriver Byrådets visioner og mål for den fysiske planlægning i Mariagerfjord Kommune i planperioden 2021-2033

CITTASLOW ER IMAGE OG FORTÆLLING

CITTASLOW ER BOSÆTNING

CITTASLOW ER HANDEL