CittaSlow International

Der er en række værdier i CittaSlow konceptet, som man i den internationale familie af CittaSlow byer har sat som mål for en hensigtsmæssig byudvikling; miljøbevidsthed, bevaring af historiske centre, bæredygtig byplanlægning, bevare lokale produkter, kunst- og håndværk, og gæstfrihed over for lokale og besøgende.
 
Filosofien – fra International CittaSlow
Det Gode Liv betyder at man har mulighed for at nyde løsninger og service som tillader beboere at leve på en let og behagelig måde i deres by.
 
At leve langsomt betyder, at man skynder sig langsomt; “fastina lente” som man sagde på latin. At man hver dag søger ”den moderne tids modpart”, eller med andre ord, at man leder efter den bedste viden fra fortiden for så at nyder denne viden takket være de muligheder der eksistere nu og her og I fremtiden.
 
Alt dette vil resultere i teknologiske muligheder, og moderne løsninger inden for kommunikation, transport, indtjening, produktion og salg.
 
På nuværende tidspunkt betyder det at leve og styre en CittaSlow by kun, at man fortsætter en bestemt levevis i stedet for at følge den altid skiftende trend.
 
Selvfølgelig er det meningen at denne levevis er mindre hektisk, stressende og hurtig, men der er ingen tvivl om at CittaSlow er mere human, miljømæssigt korrekt og fornuftig for nuværende og fremtidige generationer. Målet er, at respektere de små realiteter i en mere global verden.

Slow – et bedre liv
I CittaSlow regi leder man efter “byer hvor beboerne stadig er nysgerrige efter gamle dage, byer som er rig på teatre, torve, caféer, værksteder, restauranter og spirituelle steder, byer med uberørt natur, charmerende håndværkere hvor folk stadig kan genkende den langsomme gang af sæsonen og håndværkerens ægte produkter, som respektere smag, sundhed og traditioner” (fra CittaSlow Manifestet).
 
Det er af denne grund at Slow Food altid har søgt kvalitet i livet og som er hovedkilden til Slow Foods succes og udbredelse på verdensplan. Det er Slow Food sammen med de bysamfund der afspejler sig selv i Slow Foods idealer, der har opbygget det Internationale CittaSlow netværk.
 
Bevægelsen har siden opstarten i 1999 spredt sig globalt og omfatter på nuværende tidspunkt op mod 150 byer fordelt på 19 lande, og forbindes via administration, borgere og SlowFood partnerne. Det fælles mål er at have en fælles erfaring, som fokuserer på gourmet mad, indkomst, service kvalitet og på miljøet.

Fortræffelighed
Slow City bevægelsen promovere brugen af teknologi, som led i at forbedre kvaliteten af miljøet og af bystrukturen, samt til at sikre produktionen af unikke fødevare og vine som bidrager med at karakterisere en bestemt region.
 
Desuden forsøger CittaSlow at promovere dialog og kommunikation mellem lokale producenter og forbrugere. Med den overordnede idé om miljøbevaring, fremme af bæredygtig udvikling og forbedring af bylivet, giver CittaSlow tilskyndelse til fødevareproduktion med brugen af naturlige og miljøvenlige teknikker.
 
Betegnelsen ”CittaSlow” er symbolet for kvalitet for de små samfund (kun kommuner med under 50.000 indbyggere kan søge om certificering). CittaSlow er ikke stats finansieret, men består af stærke bysamfund som har valgt at forbedre livskvaliteten for deres beboere.

Læs mere på www.cittaslow.org

Logo for International Cittaslow
Logoet for de CittaSlow certificerede byer er en snegl, som udover at stamme fra Slow Food konceptet, også symboliserer at byen altid ”bærer” sin historie, sit hjem og sin fremtid med sig.

Officiel overrækkelse af certifikat. 9. marts 2013. Daværende borgmester H.C. Maarup og general sekretær for international CittaSlow Pier Giorgio Oliveti