CittaSlow i Mariager

I 2011 begyndte der i Mariager et forandringsprojekt, som en gruppe borgere i samarbejde med VisitMariagerfjord – igangsatte. Målet var at undersøge hvordan Mariager med sin maritime kulturarv, den historiske bymidte og de lokale råvarer og produkter kan plejes og løftes, så byens karakter og potentiale bliver mere synligt. Formålet er at fremme byudviklingen, det gode liv samt den lokale erhvervsudvikling og produktion, og dermed skabe grobund for øget bosætning, flere arbejdspladser, mere turisme og større opmærksomhed.

Gruppen, der består af repræsentanter fra bl.a. foreningslivet og lokale aktører samt handels- og turistforeningen, har sammen med VisitMariagerfjord og VisitNordjylland således foreløbig gennemført 1. del af projektet, der har forsøgt at beskrive alle de muligheder og initiativer, der findes i forhold til at få Mariager op i eliten af provinsbyer, der både vil og kan!

For at få inspiration til hvordan, man fremmer udviklingen af Mariager, har gruppen bl.a. været i Svendborg, hvor man arbejder med tilsvarende ideer ud fra et internationalt begreb, der hedder ”CittaSlow”.

CittaSlow betegner en bevidst byudvikling, hvor det gode liv og tid til fordybelse er i centrum, ligesom man fokuserer meget på både historie, identitet og innovation.

Efter besøget i Svendborg, er det gruppens indtryk, at disse ideer også vil kunne bruges konstruktivt i udviklingen af en by som Mariager, da de to byers historie og kvaliteter på mange måder ligner hinanden. At Mariager er en meget mindre by, betragter gruppen kun som en fordel.

I 2011 og 2012 blev der afholdt både workshops og borgermøder for at informere og involvere borgerne i Mariager. Resultatet af møderne er seks temaer, som der nu arbejdes livligt videre med af frivillige.

Temaerne er
Vandaktiviteter, Stier og tilgængelighed, Historie og Kloster, Markeder, Unge, og Roser.

Hvis du er interesseret i at deltage i en af de frivillige grupper kan du finde kontaktpersonerne under de enkelte "Aktivitetsgrupper".

CittaSlow
Et af pejlemærkerne for de lokale grupper af frivillige i Mariager, er byudviklingskonceptet ”CittaSlow”.
 
Formålet med konceptet er at den enkelte by fokuserer på de eksisterende værdier, fx historien, ressourcerne, naturen, kulturen og de lokale produkter. Ved at se på de eksisterende værdier, finder man byens identitet, samt grundlaget for videre udvikling.

CittaSlow stammer fra Toscana, Italien, men er siden begrebets oprindelse i 1999 blevet et globalt byudviklingskoncept, som i dag praktiseres i mere end 120 byer. Disse byer/kommuner er således certificerede medlemmer af den internationale CittaSlow organisation og netværker på forskellige plan.

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag en e-mail med nyheder

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet