Velkommen til Mariager Rosenhave

Et Rosarium med roser fra Kr. f. til i dag

Det har været bestræbelsen at indrette en have, eller rettere, et rosarium med så mange forskellige roser som muligt på den givne plads. Langt de fleste anlæg rundt omkring i verden fremviser de såkaldt historiske roser i rosarier, mens de nyere forædlinger (de sidste 125 års) er henvist til egentlige rosenhaver med få sorter plantet i store massiver. I Mariager har vi valgt, at tradition og fornyelse skulle gå hånd i hånd og har anlagt en have der præsenterer rosenrigets herligheder helt fra begyndelsen til det allernyeste. Indgangen fra p-pladsen er forsynet med en rosenbue klædt på af to smukke klatreroser. De er begge danske og højt præmierede for deres skønhed og fine duft. Poulsen Roser har skabt ‘Grand Award’. Rosa Eskelund har skabt ‘Our Last Summer’. Ved foden af disse nye roser breder sig ‘Rosa Sancta’, verdens beviseligt ældst dyrkede rosenhybrid. Den blev fundet i en faraonisk kongegrav fra år 60 e.Kr. fødsel i form af en rosenkrans bundet af udsprungne blomster. 
Indenfor rammerne af denne 2000-årige tidsramme kan haven opleves på smukkeste vis med 22 temabede rammet ind af en ydre kant af klatreroser, buskroser og buketroser. Alle roserne i haven er forsynet med skilte, der oplyser navn, forædler og årstal for fremkomsten. 
Ingen anden planteslægt bærer så meget kulturhistorie med sig. Roser har til alle tider været genstand for ædel dyrkning og beundring, og deres navne bærer i vidt omfang historier med sig om kongeslægter, krige og meget andet. Dette gælder naturligvis særligt de ‘historiske’ roser, men også i vore dage opkaldes roser efter notabiliteter og kendisser som f.eks. Ghita Nørby, José Carreras, Karen Blixen, Barbra Streisand o.s.v. Mange sortsnavne relaterer også til en lokalitet eller et bynavn, ‘Mariager Rose’ er et godt eksempel. 
Set fra indgangen er haven bygget op som et rosarium med de nyeste først og sluttende med de ældste rosengrupper og vildarterne, hvorfra alt, der siden er skabt, jo stammer. 

Mariager Rosenhave er et projekt, der er gennemført af Cittaslow Mariager. Finansieringen af projektet er alene sket ved midler fra Elro Fonden, og uden den støtte var projektet ikke blevet gennemført. Hele anlægsfasen er udelukkende udført af frivillig arbejdskraft, og som lokal rosenekspert har Eskild Skau stået for indkøb af de ca. 800 roser og udarbejdet beplantningsplan for hver enkelt rose. Haven passes af frivillige borgere fra Mariager.

Der er udgivet et hæfte om rosenhaven hvori der kan læses mere om de enkelte bede og rosensorter. Hæftet kan købes hos Mariager Boghandel.

TILGÆNGELIGHED: Primo 2021 fik gangarealerne i rosengaven handicapvenlig belægning. Projektet blev støttet af Vanførefonden og ElroFonden.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe besøger haven i juni 2017 Byens rosenspecialist Eskild Skau og byrådsmedlem Erik Kierkegaard Mikkelsen viser rundt Byens egen rosendronning, Signe Skov Damborg, siger farvel til dronningen
Hendes Majestæt Dronning Margrethe besøger haven i juni 2017 Byens rosenspecialist Eskild Skau og byrådsmedlem Erik Kierkegaard Mikkelsen viser rundt Byens egen rosendronning, Signe Skov Damborg, siger farvel til dronningen
Hendes Majestæt Dronning Margrethe besøger haven i juni 2017 Byens rosenspecialist Eskild Skau og byrådsmedlem Erik Kierkegaard Mikkelsen viser rundt Byens egen rosendronning, Signe Skov Damborg, siger farvel til dronningen