Sandstranden

I maj 2017 rettede Cittaslow i Mariager henvendelse til kommunen omkring muligheden for at etablere en sandstrand øst for Mariager Havn. Der blev afholdt et møde på lokaliteten med deltagelse fra kommunen og repræsentanter fra Cittaslow i Mariager.

Fagenheden Teknik og Byg er positivt indstillet over for projektet, hvorfor fagenheden indhentede tilladelse fra Kystdirektoratet, som er myndighed, når arealet ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet gav tilladelse 26.september 2018.

Efter tilladelsen i 2020 var det muligt at etablere et strandareal på 500 m2 som fortsat udbygges.

Sommeren 2022 etablerede kommunen også toiletfacilileter.