Aktivitetsgrupper

I 2011 og 2012 har der været afholdt både workshops og borgermøder for at informere og involvere borgerne i Mariager. Resultatet af møderne er seks temaer, som danner rammen for aktivitetsgrupper af frivillige i det videre udviklingsarbejde.

Formålet med aktivitetsgrupperne er bl.a., at skabe mere synlig aktivitet i Mariager og forbedre netværker på tværs af byen.

De seks temaer ses til venstre på siden og under den enkelte aktivitetsgruppe findes kontaktoplysninger på gruppens Tovholder.